Organisation

Ejendommen er almennyttigt byggeri og er en afdeling under organisationen DUAB, som har 23 afdelinger.

Der er en beboerbestyrelse, som deltager i den årlige markvandring (bygningsgennemgang) og desuden varetager beboernes interesser i det daglige.